Amajos personvernpolicy GDPR

Amajo beskytter dine individuelle rettigheter og personopplysninger. Dette er en ny versjon av Amajos personvernpolicy gjeldende fra 25. mai 2018.

I denne personvernpolicyen beskriver vi innsamling, bruk, lagring og deling av personopplysninger. Det er flere grunner til at vi behandler personopplysninger fra enkeltpersoner. Når vi skriver «du», mener vi deg som kunde, potensiell kunde, medarbeider hos vår kunde eller andre relevante parter, slik som reelle rettighetshavere, autoriserte representanter, bedriftskortinnehavere og tilknyttede parter.

Denne personvernpolicyen omfatter følgende områder:

 1. Hvilke personopplysninger vi samler inn
 2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger og det rettslige grunnlaget for å gjøre det
 3. Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til
 4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
 5. Dine personvernrettigheter
 6. Informasjonskapsler (cookies)
 7. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger
 8. Hvordan denne personvernpolicyen og policyen for informasjonskapsler kan bli endret
 9. Kontakt oss eller datatilsynet

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg, eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Noen ganger kreves det tilleggsinformasjon for å holde opplysningene oppdatert eller for å kontrollere at opplysningene vi samler inn, er korrekte.

PERSONOPPLYSNINGENE VI SAMLER INN, KAN GRUPPERES I FØLGENDE KATEGORIER:

 • Identifikasjonsinformasjon: navn. 
 • Kontaktinformasjon: telefonnumre og adresser, inkludert postadresse 

2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger 

Vi bruker dine personopplysninger til å gi deg tilbud, råd og tjenester med din smatykke. 

3. Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til

Vi kan dele dine personopplysninger med andre, for eksempel myndigheterog betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Før vi deler slike opplysninger vil vi alltid sørge for at vi følger de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt som gjelder.

4. Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er helt sentralt for vår virksomhet. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

5. Dine personvernrettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om;

 • Innsyn i dine personopplysninger: Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg. I mange tilfeller finnes disse opplysningene allerede i online-tjenestene vil tilbyr deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern og hensynet til Amajos forretningsforhold og -praksis. Amajos «know how», forretningshemmeligheter samt interne vurderinger og materiale kan begrense din rett til innsyn.

 • Retting av feilaktige eller ufullstendig data: Hvis opplysningene er uriktige eller, ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

 • Sletting: Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom: du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen, du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen, du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring, behandlingen er ulovlig eller behandlingen av personopplysninger gjelder mindreårige, dersom opplysningene ble innsamlet i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunntjenester.

 • Innsigelse mot behandling: Fremme innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse. Du kan alltid fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring.

 • Dataportabilitet: Du har rett til å motta personlige opplysninger som du har gitt oss, i maskinlesbart format. Denne retten gjelder personopplysninger som kun behandles automatisert og på grunnlag av samtykke eller oppfyllelse av kontrakt. Dersom det kan skje sikkert og er teknisk gjennomførbart, kan vi også overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

6. Informasjonskapsler (Cookies)

Vi samler inn, behandler og analyserer data om bruk av våre nettsider. Trafikkdata er data knyttet til besøkende på nettsiden og data behandlet i kommunikasjonsfelt for å sende, distribuere eller gjøre meldinger tilgjengelige. 

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp ytelsen på våre nettsider og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg. Opplysningene vil ikke bli brukt til å identifisere individuelle besøkende.

Du kan angi eller endre innstillinger i nettleseren for å godta eller avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan du fortsatt bruke våre nettsider og visse tjenester, men tilgangen til noen funksjoner og områder på nettstedet eller tjenestene våre kan være kraftig begrenset. 

7. Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Vi beholder opplysningene dine så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter. 

Dette betyr at vi beholder dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter. 

Oppbevaringsforpliktelsene vil variere innenfor Amajo i henhold til norsk lovgivning. 

8. Hvordan denne personvernpolicyen og policyen for informasjonskapsler kan bli endret

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsteder. Denne personvernpolicyen kan derfor bli endret fra tid til annen. Vi vil ikke innskrenke dine rettigheter i henhold til denne personvernpolicyen eller i henhold til gjeldende personvernlover i de jurisdiksjoner vi opererer i. Hvis endringene er betydelige, vil vi gi tydelig beskjed når vi er pålagt å gjøre det etter gjeldende lov. 

9.Kontakt oss eller datatilsynet

Hvis du har spørsmål til eller synspunkter på vår personvernpolicy, kan du alltid ta kontakt oss på 67 07 43 40 eller firmapost@amajo.no.

Du kan også sende inn en klage eller kontakte datatilsynet. 

Produktet er lagt til i ønskeliste