Sikkerhetsinformasjon for kjøp hos Amajo

Vi setter stor pris at du valgte å kjøpe produkter fra Amajo. Vi leverer produkter og hjelpemidler for sansestimulering til alle individer i alle aldre og funksjonsnivå. Kundene våre er virksomheter innen helse, skole og omsorg så vel som privatpersoner. Vi ønsker å varsle deg om sikkerhetsinformasjonen nedenfor, slik at du føler deg trygg med produktet du har valgt. Denne sikkerhetsinformasjonen er designet for å gjelde ALLE produkter i Amajos sortiment.

For å unngå skade og / eller skade på eiendom, les, observer og følg sikkerhetsinformasjon.
Les også bruksanvisning før du installerer eller bruker produktet. Produsenten kan ikke ta ansvar for feilkobling og / eller bruk. f.eks advarsel forskriften "ikke for barn under tre år" må være knyttet til miljøet produktet skal brukes i og personens egen evne.

Gjør din egen vurdering av hvem som skal bruke produktet og i hvilke situasjoner.

Gjør din egen vurdering av det miljøet produktet skal brukes i er passende.

Bruk av personer med nedsatt funksjonsevne:
Vurder om produktet kan brukes av mennesker (inkludert barn) med fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Personer som mangler erfaring og / eller kunnskap om hvordan du bruker produktet, bør overvåkes eller ha blitt instruert om hvordan produktet fungerer av den som er ansvarlig for personens sikkerhet.

Eksempler på problemer kan være:
Tåler produktet:
Bites på? Falle i bakken?
Trekks og presses?
Slag?
Skarpe objekter?

Er det er risiko med:
Kvelningsfare?
Brann?
Overstimulering? (f.eks. epilepsi)

Hvis du føler deg usikker, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på Amajo, slik at vi i fellesskap kan begrunne for riktig bruk av produktet. Vi har mer enn 30 års erfaring i hvordan produktene våre brukes i forskjellige miljøer for forskjellige brukergrupper.

Takk for at du følger våre råd og forskrifter.
Håper du er fornøyd med kjøpet ditt.
Amajo AS

Produktet er lagt til i ønskeliste