Amajo AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Fordeler med sanserom på skolen

07.08.2019

Shahram Ariafar, Hjelpemiddelkonsulent

 

Fordeler med et sanserom har blitt mye tydeligere de siste årene. Nøkkelindikatoren er stadig økende antall sanserom på skole, barnehage, dagsenter og behandlingssted. Selv om sanserom hjemme er selvfølgelig utrolig gunstig, deres tilstedeværelse på skolene sprer fordelene de gir til andre områder. Les videre for å finne ut hvorfor skolen din skal ha et sanserom!

 

 

Hva er et sanserom og hva er fordelene med sanserom på skolen?

Et sanserom (også referert til som et 'stille' eller 'beroligende' rom) er et spesielt rom som bruker sansekontrollerte teknikker for å få positive effekter hos individer som sliter med sensorisk overbelastning, hvorav mange er folk med spesielle behov. Fordelene med å ha sanserom eller beroligende rom på skole er rikelig. Å ha et sanserom på skolen:

 • gir et trygt og støttende rom for å slippe unna støyen fra et travelt klasserom
 • fremmer inkludering av elever med spesielle behov i vanlige skoler (ganske mange av autistiske elever er for tiden i vanlige skoler)
 • hjelper foreldre som ikke har råd til private sanserom hjemme
 • lar elever med spesielle behov lykkes faglig ved å gi dem verktøyene og det trygge rommet de trenger for å konsentrere seg og lære
 • reduserer presset på lærerne i klasserommet
 • gjør det mulig for elevene å oppleve effektive sansestrategier utenfor hjemmet
 • behandler elevenes følelser på en effektiv og skånsom måte
 • lindrer og regulerer emosjonelle- og atferdsvansker
 • tilrettelegger for et bredt spekter av spesialpedagogiske behov, fra autistiske individer til elever med lærevansker, og til og med de med fysiske funksjonsnedsettelser
 • gjør det mulig for elevene å utvikle og lære i sitt eget tempo, uten press
 • har en knock-on effekt på alle elvers læring, ved å begrense distraksjoner og redusere belastningen på undervisningsressursene
 • kan brukes av andre elever som en avslappende sone eller for å utvikle ferdigheter
 • reduserer risikoen for at det oppstår krisesituasjoner som påvirker alle elever

Selv om det kan eksistere hindringer for å ha egne sanserom på skoler, kan disse overvinnes, og de blir langt oppveid av fordelene de gir.

 

 

Hvordan komme i gang med et sanserom på skolen

Å skape et effektivt sanserom avhenger helt av å velge de rette sensoriske produktene for å fylle rommet på riktig måte. Mens private sanserom er skreddersydd for å oppfylle et bestemt individs sansebehov, vil du i et delt sanserom imøtekomme flere ønsker. Du trenger ikke å bekymre deg fordi dette er helt oppnåelig med god rådgivning og de riktige produktene.

Ulike sanserom kan i stor grad kategoriseres som enten beroligende eller interaktive. Noen produkter passer til det ene eller det andre, mens flere tilfredsstiller begge deler og kan brukes til å stimulere eller roe. Boblerør er for eksempel beroligende å se på men stimulerer likevel visuell og kommunikativ utvikling.

For den faktiske utformingen av rommet er rette vegger, tilpassede hjørner og god plass mest fordelaktig. Det å male rommets vegger i beroligende farger også vil hjelpe massivt. Avstå fra å ha vinduer i sanserommet ditt hvis det er mulig. Dette vil gjøre det mulig for deg å kontrollere rommets belysning på en bedre måte. Til slutt, bygg sanserommet ditt i en rolig del av skolen (dvs. ikke ved siden av lekeplassen eller gymsalen!).

Hvis du investerer i sanserom startpakke eller sanserom sett kan du skape et enkelt men effektivt sensorisk rom på et begrenset budsjett. Mindre sensoriske elementer kan også legges opp for å skape et effektivt sanserom.

 

Gatwick flyplass sanserom

 

Sanserom i andre offentlige arenaer

Vi har allerede sett fordelene med sanserom i omsorgsboliger som fører til økt kommunikasjon mellom beboere og omsorgspersoner. Dette også hjelper beboere med en bedre forståelse for miljøet rundt seg, noe som forbedrer atferd og humør. Sammen med skoler vokser også antall sanserom i travle offentlige arenaer, som kjøpesentre , flyplasser og fotballstadioner. Å ha trygge plasser i disse overveldende miljøene gjør det mulig for de med lærings- og sansevansker å få den støtten de trenger, uansett hvor de er. Alle skal kunne nyte livet til fulle!

 

Hvis du trenger hjelp til å sette opp skolens sanserom, kan du kontakte sensoriske eksperter på Amajo i dag.

 

Les mer...

Hvordan velge riktige sensoriske leker for voksne?

06.08.2019

Hvordan velge riktige sensoriske leker for voksne?

Shahram Ariafar, Hjelpemiddelkonsulent

 

Hva er sensoriske leker?

Sensoriske leker for voksne er designet for å lindre symptomer på sensoriske forstyrrelser. Det er umulig å lindre disse symptomene for alle på samme måte siden de har forskjellige effekter på forskjellige individer. Ettersom alle søker forskjellige måter for ro og komfort, er det viktig å erkjenne behovet for en rekke sensoriske hjelpemidler. Mens en person kan trenge å roe seg, kan en annen finne trøst i en stimulerende opplevelse. Så, hva slags sensoriske leker finnes, og hvilke brukere er de best egnet til? Vi anbefaler følgende leker for voksne med spesielle behov. Fortsett å lese for ytterligere detaljer om hver av dem:

 • Boblerør
 • Myke leker
 • UV-leker
 • Taktile leker

 

Boblerør

Boblerør er et fantastisk sensorisk leketøy for mennesker i alle aldre og gir en avslappende og beroligende opplevelse gjennom boblende lyder og opplyste bobler. Det finnes forskjellige typer boblerør så det er viktig å bestemme hvilke behov bobleøret skal dekke og hvor det skal brukes. Den beroligende orkanrøret er ganske enkelt og bruker en rekke fargede lys for å skape en avslappende opplevelse for brukeren, det perfekte beroligende leketøyet for autisme.

orkanrør

 

For de som foretrekker ekstra multisensoriske fordeler, kombinerer beroligende interaktivt boblerør som gir en følbar opplevelse med visuell og auditiv stimulering sammen med den polstrede podie du kan sitte på.

Podiumbryter

 

Podiumbryter, Kontrollkube og Fargekontroll Spektrum gir en strålende måte å glede seg over interaktive elementer i de beroligende boblene med den trådløse kontrolleren. Dette gir en perfekt blanding av årsak-og-virkning utvikling og avslapning!

Boblerør budsjett er også praktisk for å holde hjemme, så vel som å reise med - ideell for voksne som føler reiser er stressfulle.

For flere boblerør alternativer, inkludert bærbare varianter, kan du bla gjennom vårt utvalg.

 

Myke leker

Myke leker kan være veldig betryggende og trøstende, noe som gir et trygt og behagelig miljø for kinetisk stimulering og utforsking. Akkurat som boblerørene våre, dekker myke lekene våre en rekke behov og bør velges ut fra deres forskjellige egenskaper.

Den fargerike taktil puten gjør den til den perfekte visuelle stimuleringen mens den også er myk og beroligende - det ideelle utstyret til soverommet eller boarealet.

Taktil pute

 

Myke taktile tepper gir en sikker og myk overflate for sanserom for voksne. De er spesielt fordelaktige for voksne som ønsker berøringsfremmende beroligelse. For enda mer følbar avslapning, velg sensorisk vannseng som også er et fantastisk tillegg til et sanserom og gir en svært avslappende opplevelse. Vannseng er perfekt for å berolige personer uro eller angst.

Taktil tunnel er et herlig sted for voksne å trekke seg tilbake til når de føler seg overveldet, spesielt med myke gulvunderlag lagt under.

Taktil tunnel

 

Sittesekk med fiberoptisk fossefall lar voksne sitte i et mykt miljø mens de gleder seg over en følbar og visuell opplevelse av å håndtere fiberoptiske tråder.

Fiberoptisk fossefall

 

UV-leker

Perfekt for visuelle utfordringer, inspirerer UV-produkter til visuell interaksjon og utvikling, inkludert koordinering av hånd-øye på en engasjerende måte.

Mens hvem som helst kan bruke fiberoptisk gardin, gjør de 1800 mm trådene og den svingbare veggmonterte braketten det mulig de brukes av rullestolbrukere.

Fiberoptisk gardin

 

For en mer bærbar løsning sørger glittergardin for følbar stimulering, perfekt for voksne som vil dra nytte av et diskret og sensorisk leketøy.

Glittergardin

 

Ønsker man noe litt annerledes kan vanndisco benyttes. Den kan brukes under vann i et bad eller vannterapibasseng.

Vanndisco

 

Taktile leker

Taktile sensoriske leker for voksne oppfordrer dem til å engasjere seg med berøring og tekstur. Det er som en bro mellom voksne og deres miljø.

UV teppe tilbyr fantastiske gulvbelegg for et sanserom , slik at brukere kan komme nær ulike mønstre og føle seg rolig og avslappet.

UV teppe

 

Også på bakken kan taktile matter bidra til å forbedre ferdighetene for hender og føtter, samt utvikle bytting og gjenkjennelse.

 

Vi håper du føler deg bedre rustet til å velge de rette sensoriske lekene for voksne. Se alle våre sensoriske produkter her eller snakk med en av våre vennlige teammedlemmer for mer informasjon om våre sensoriske leker.

 

 

 

Les mer...

School Preparation for Children with Special Needs

29.07.2019

Back-to-school time is always a project, and that goes double when you have a child (or children) with special needs. Like every other parent, you have new clothes to buy and new backpacks and lunchboxes to choose (from the thousands of options available). But because your child has special needs, you'll need to think about many more issues.

First experience at school is the key. Plan with teachers and make the first official visit to school as joyful as possible.
First experience at school is the key. Plan with teachers and make the first official visit to school as joyful as possible.

Shahram Ariafar, Hjelpemiddelkonsulent

 

Transitions аrе very difficult fоr most сhildrеn with special needs to mаkе аnd gоing to sсhооl prераrаtiоn mау bе one of the mоѕt challenging оnе thеrе iѕ. Preparing these сhildren fоr change саn be timе-соnѕuming and emotionally drаining for any family. Wе аll hope for a ѕtrеѕѕ-frее аnd easy ѕhift into a nеw ѕсhооl rоutinе but dоn’t аlwауѕ get what wе want. If dеѕрitе аll уоur рrераrаtiоn thе nеw ѕсhооl year did nоt gеt off tо a gооd ѕtаrt, dоn’t dеѕраir bесаuѕе it iѕ nеvеr tоо lаtе tо turn things аrоund. All parents want thingѕ tо go smoothly, and whеn thеу dоn’t, it iѕ all tоо easy tо place blame оn yourself. But wаit!

Bеfоrе jumрing tо соnсluѕiоnѕ that уоu did something wrоng or that уоur special  child will never ѕеttlе intо a peaceful ѕсhооl preparation routine lеt’ѕ аррrоасh thiѕ frоm a diffеrеnt реrѕресtivе. When an аirрlаnе рilоt develops problems flying аn aircraft оr a ѕеа captain еxреriеnсеѕ diffiсultу with his ship thе trouble could stem from a number оf things. Mоѕt likеlу bоth of thеѕе ѕkillеd рrоfеѕѕiоnаlѕ will run through a сhесkliѕt tо аѕѕеѕѕ thе situation and dеtеrminе thе саuѕе. Thе first ѕtер tоwаrdѕ ѕоlving аnу dilеmmа iѕ аѕѕеѕѕmеnt, аnd a checklist iѕ a gооd way оf еxаminе mоѕt роtеntiаllу рrоblеmаtiс situations.

Having a сhесkliѕt аlѕо hеlрѕ оnе tackle a challenge with mоrе confidence аnd less stress. Depending оn thе qualities thаt mаkе уоur child unique and how special hе оr ѕhе is, уоur school prераrаtiоn еxреriеnсе will diffеr from every оthеr parent. If уоu аrе еxреriеnсing turbulеnсе or rough ѕеаѕ in уоur hоuѕеhоld as you trу to settle into a ѕtrеѕѕ-frее school preparation rоutinе hеrе is a сhесkliѕt fоr уоu to rеfеr to that mау help you identify some аdjuѕtmеntѕ that will mаkе a ѕmооthеr trаnѕitiоn.

Pау attention tо уоur сhild’ѕ ѕlеер раttеrnѕ аnd bеdtimе rоutinе

If уоu wеrеn’t able tо аddrеѕѕ changes in dаilу rоutinеѕ, such аѕ bеdtimе, wеll еnоugh in аdvаnсе, thiѕ соuld bе the саuѕе of any ѕtrеѕѕ rеlаtеd bеhаviоrѕ thаt might bе occurring. One саnnоt ѕtrеѕѕ thе imроrtаnсе оf ѕlеер аnd its impact on brain dеvеlорmеnt, mооd аnd attention span which many studies support. In аdditiоn tо hеlрing уоur child be mоrе ѕuссеѕѕful аt ѕсhооl, making ѕurе ѕhе receives the required аmоunt of ѕlеер will аlѕо imрrоvе hеr bеhаviоr at hоmе.

Several visits to school yard just for playing and fun gives confidence to your child.
Several visits to school yard just for playing and fun gives confidence to your child.

Communicate аbоut school in a роѕitivе mаnnеr

Whеn communicating аbоut school with уоur child special needs, it is аlwауѕ imроrtаnt tо set uр a роѕitivе attitude for thе upcoming school year before and аftеr it bеginѕ. Communicating tо thеm in thе аffirmаtivе regarding teachers, friеndѕ, and schoolwork will hеlр thеm mаintаin a positive реrѕресtivе аnd rеliеvе аnу аnxiеtiеѕ that might exist. If dеѕрitе your роѕitivе аttitudе, your сhild iѕ not enthused about thе ѕсhооl уеаr, focus оn асtivitiеѕ аnd еvеntѕ they find interesting, ѕuсh аѕ games, playgrounds, еtс. If уоu rеаllу need to dig dеер trу to find something positive tо say about what will hарреn at school.

Hаvе a рrivаtе meeting with thе tеасhеrѕ

If your сhild iѕ exceptionally аnxiоuѕ аbоut the ѕtаrt of a nеw ѕсhооl уеаr and thе changes thаt аrе involved, mаking an арроintmеnt to talk tо thе nеw tеасhеr bеfоrе or аftеr ѕсhооl might hеlр. Thе орроrtunitу tо hаvе a рrivаtе аudiеnсе with thе tеасhеr to gо over ѕсhеdulеѕ and еxресtаtiоnѕ аѕ wеll аѕ thе сhаnсе tо аѕk questions withоut other students аrоund саn give any child a gigаntiс jumрѕtаrt аnd sense оf rеliеf.

Hоld a fаmilу mееting аbоut ѕсhооl

In аdditiоn to tаlking about ѕсhооl tо уоur сhild individuаllу, it’s great tо hold a fаmilу meeting so thаt еvеrуоnе gеtѕ a chance to ѕhаrе their thoughts and fееlingѕ аѕ wеll аѕ diѕсuѕѕ аnd рlаn fоr the week аhеаd. Mееting аѕ a grоuр ѕеndѕ the mеѕѕаgе thаt you are all in this together аnd thаt уоu саrе аbоut еасh individuаl’ѕ еxреriеnсе. If уоu hаvе never hеld a fаmilу meeting before, this iѕ a gооd time tо ѕtаrt.

Use whatever communication type which is best for your child to make the school visit as predictable as possible.
Use whatever communication type which is best for your child to make the school visit as predictable as possible.

Use time at the new school environment

A child with special needs оftеn struggles with new places. Plan tours to school yard without entering the buidlings. Let the child play around and go around wherever he or she want while there are not too many other children there (like in summer vaccation). Take some food with you and have a picninc. Now the child will not feel in a completely new place when the school starts. It is important to get good memories that can make her/him feel relaxed.

Cоmmuniсаtе clearly with уоur сhild

It iѕ imроrtаnt tо remember thаt аll thе рrераrаtiоn, рlаnning аnd рrасtiсе in thе world won’t get you tо where уоu wаnt to bе if you аrеn’t соmmuniсаting effectively with your child – vеrbаllу аnd non-verbally. It is imроrtаnt tо knоw whаt wоrkѕ best to communicate with уоur child effectively. Does уоur сhild соmmuniсаtе bеѕt with words or visuals and hоw саn you tell whеn уоur mеѕѕаgе hаѕ bееn received аnd you have mаdе a good соnnесtiоn?

Bеfоrе you think аbоut making changes to уоur sсhооl prераrаtiоn ѕсhеdulе, tаkе thе timе tо rеviеw thiѕ checklist аnd nоtе whаt соmеѕ tо mind. Be open аnd honest in assessing уоur сurrеnt rоutinе аnd thеn choose a fеw things to wоrk оn аѕ you tweak уоur original approach. In оrdеr to сrеаtе a mоrе рrоduсtivе аnd еnjоуаblе School Preparation routine fоr уоu аnd your child, make changes grаduаllу and kеер trасk оf whаt wоrkѕ and whаt dоеѕn’t. Before уоu know it, уоu and your сhild will be еxреriеnсing a ѕtrеѕѕ-frее school routine.

Les mer...

Hvordan sansestimulering kan hjelpe pasienter med Alzheimers

27.07.2019

Alzheimer’s helt

Ved å bruke hverdagsobjekter kan terapeuter utløse følelser og minner hos eldre som har mistet evnen til å få kontakt med verden rundt seg.

Shahram Ariafar, Hjelpemiddelkonsulent

Sansestimulerings terapi

Sansestimulering bruker hverdagsobjekter for å vekke en eller flere av de fem sansene (hørsel, syn, lukt, smak og berøring), målet er å fremkalle positive følelser.
Brukt i Europa siden 1960-tallet, var denne behandlingen opprinnelig designet for å hjelpe mennesker med lærevansker. Det var en måte for dem å utforske et trygt, stimulerende miljø som ga alderspasset og morsom aktivitet.
Siden den gang har terapien blitt mye brukt til å behandle andre tilstander, inkludert:

 • Alzheimers
 • Autisme
 • Hjerneskader
 • Kronisk smerte
 • Andre former for demens

Kulestol

Måter sansestimulering kan påvirke Alzheimers

Når Alzheimers utvikler seg, synker en eldres evne til å kommunisere og utføre hverdagslige aktiviteter. Å gi disse seniorene sansestimulering er nyttig for å kunne uttrykke seg når de ikke lenger kan gjøre det med ord. Dette kan hjelpe dem til å føle seg trygge og slappe av. Dette kan forbedre deres:

 • Humør
 • Selvtillit
 • Trivsel

Ved å trekke oppmerksomhet til et bestemt element, oppmuntrer sansestimulering til minner og svar fra eldre som lider av Alzheimers.

For eksempel kan kunst eller bilder utløse følelser og minner for eldre som ikke lenger snakker. En senior som ikke har gitt uttrykk for et ord i flere måneder, kan plutselig smile eller vil hente en blyant og tegne. Kunstformen etter hvert kan bli et middel for den eldre å kommunisere, enten gjennom personlige kunstverk eller ganske enkelt ved å dele opplevelsen.

Terapidukke

Måter sansestimulering engasjerer eldre

Canadian Association of Ergoterapeuter (CAOT) forklarer at sansestimulering fungerer best når den bruker kjente objekter og fokuserer på en sans om gangen. Gode ​​sensoriske signaler inkluderer:

 • Kjente matvarer og klær
 • Naturlige materialer, for eksempel blomster
 • Sanserike materialer, for eksempel pleieverktøy

I praksis blir elementet introdusert for personen med Alzheimers og terapeuten gir betryggende ikke-verbale og verbale signaler for å stimulere en respons.

CAOT gir et eksempel på lukten av toast om morgenen. En terapeut presenterer ristet brød, fjerner alle andre stimuli, stiller spørsmål relatert til toasten og kan til og med hjelpe den eldre med å bringe skålen til munnen.

Sansestimuleringsaktiviteter

Aktiviteter som er involvert i sansestimulering er ofte knyttet til interesser personen hadde før demens, og kan bidra til å bygge en forbindelse til hverdagen. I følge Alzheimers Association kan sansestimulerings aktiviteter omfatte:

 • Å hente inn gjenstander som eldre ikke har rundt seg, for eksempel sand, skjell eller andre gjenstander
 • Å gi en håndmassasje
 • Ta en kort spasertur
 • Snakke og lese høyt for senioren
 • Gi en miljøskifte ved å ta senioren utendørs

Avhengig av hvordan senioren reagerer, kan terapeuten endre aktiviteten eller bytte til en annen forstand for å finne stimuli som vil inspirere til en respons.

Sanestimulering er ment til å gi glede for eldre med sykdommen, redusere deres angst og depresjon og øke deres sosiale interaksjon.

Selv om aktiviteter er rettet mot eldre, deles de fortsatt med en omsorgsperson, en kjære eller en terapeut. De delte opplevelsene og minnene kan bidra til å bringe eldre tilbake til en tid de husker, noe som kan hjelpe dem til å føle seg meningsfulle igjen.

 

Amajo har et stort utvalg av produkter innen sansestimulering for eldre. Ta gjerne kontakt med oss for veildening. Har du prøvd sansestimulering med en forelder eller eldre kjære? Vi vil gjerne høre mer om opplevelsene dine i kommentarfeltet nedenfor.

Les mer...

Interaktivt rom

04.04.2019

Interaktivt rom levert av Amajo AS

Amajo sine interaktive rom

Shahram Ariafar, Hjelpemiddelkonsulent

Om Amajo AS

Amajo AS har jobbet med hjelpemidler og utstyr for funksjonshemmede barn og voksne i snart 30 år. Vi har spesialisert oss på produkter for aktivitet og stimulering. Sanserom er et av våre hovedområder og vi tegner, priser og leverer disse til mange ulike brukergrupper over hele landet.

Våre interaktive rom

Interaktivt rom levert av Amajo AS

Tilpasset

Amajo sine interaktive rom er utviklet av de største utviklere for Immersive Technology i verden. Våre produkter er designet og produsert i England. Interaktivt rom er skreddersydd for å dekke brukerens behov, og er utarbeidet i tett samarbeid med våre sensoriske spesialister. Vi sikrer at brukeren får et modernt høyteknologisk interaktivt rom for dekke spesifikke behov.

Man kan velge om man ønsker et interaktivt gulv eller et helt interaktivt rom (gulv og alle vegger).

Interaktivt rom levert av Amajo AS

Interaktivt

Ved hjelp av den nyeste bevegelsesteknologien tilbyr vi svært mottakelig interaktivt gulv og interaktive vegger, enten du trenger bare en vegg eller 360 grader av interaksjon.

Enkelt

Våre interaktive rom styres gjennom vår brukervennlige Sensory Room-programvaren. Med over femten interaktive tematyper, hundrevis av forhåndsdefinerte temaer og et bibliotek med over tusen bilder og videoer, kan du enkelt lage ditt eget innhold ved hjelp av den enkle veiviseren. Hvis du ikke finner bildet eller videoen du trenger i vårt omfattende bibliotek, kan du enkelt importere dine egne, enten bilde, video eller strømmet fra YouTube.

Kommunikativ

Med en ny Edge Technology kan det interaktive rommet ha sømløst innhold rundt hjørner, kurvede områder. Man kan også produsere store panoramautsikt. På basis av vårt utvalg av sensorisk maskinvare kan vi skape et virkelig interaktivt miljø. Tenk deg at et havmotiv blir projisert med interaktive vannkryper og svømmerfisk med alle lysene i rommet satt til blått for å skape en undervannsfylt. Eller et bål som projiseres med røk fra røykmaskinen med røyk lukt fra aromaterapi-enheten. Eller til og med en snøflakspredning med vindkast fra vindmaskinen. Med våre interaktive rom er mulighetene uendelige.

Interaktivt rom levert av Amajo AS

Vårt utvalg av sensorisk maskinvare kan suppleres med:

 • Vindmaskin
 • Røykmaskin
 • Aromaterapi Enhet
 • Farget belysning
 • Boblevegger
 • UV-lys
 • Stjerners tak
 • Myk polstring (valgfri vibrasjon)

Det er enkelt å bytte mellom flere planer ved hjelp av swipe-kortleser system, noe som betyr at en bruker kan gå inn i rommet, drar kortet sitt og umiddelbart vil programvaren begynne å spille en egen spilleliste.

Alle sensoriske maskinvarer kan aktiveres og styres ved hjelp av spillelist-planleggeren. Man kan enkelt endre farge eller duft når temaene endres.

Vår applikasjon lar brukeren lage innhold til interaktivt rom fra skrivebordet sitt ved hjelp av en bærbar datamaskin. Brukeren kan importere innholdet inn i rommet.

Interaktivt rom levert av Amajo AS

Det er bare å ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg med en tilpasset løsning.

Les mer...

Amajos nye hjemmeside

02.02.2019

Velkommen til våre nye hjemmesider!

Du er nå kommet til en ny og oppgradert hjemmeside for Amajo. Vi håper du liker det du ser!

Sidene vil oppdateres fortløpende. Vår ambisjon er at amajo.no skal være den beste kilden til informasjon om produkter og tjenester innen sansestimulering.

Er det noe du savner, eller ikke finner igjen? Ris eller ros? Ta kontakt (firmapost@amajo.no), eller kommenter gjerne under.

 

Les mer...

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke