Amajo AS
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Hjelpemidler

Om hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

HJELPEMIDLER - ETT AV FLERE TILTAK

Et hjelpemiddel er ikke et mål i seg selv, men skal bidra til å løse praktiske problemer og må ses i sammenheng med andre tiltak. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder er ofte bedre enn mange hjelpemidler. Motivasjon og aktiv deltakelse er en forutsetning for at hjelpemidlet skal fungere tilfredsstillende.

HVA FINNES AV HJELPEMIDLER?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler og i vår hjemmeside finner du mange av dem. NAV dekker ikke alle produktene i vi har; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Det gis vanligvis ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller til nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemidlet i bruk.

KOSTER DET NOE?

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting for lån av hjelpemidler.

GJENBRUK

Hjelpemiddelsentralene har ansvar for hjelpemidler som er folketrygdens eiendom, og passer på at disse utnyttes mest mulig effektivt. Folketrygden gir vanligvis støtte til det rimeligste hjelpemidlet. Hjelpemiddelsentralen låner ut både nytt og brukt utstyr.


Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Du må søke skriftlig om tilskudd til rimelige hjelpemidler. Søknadsskjemaet finner du lengre ned. Søknaden må beskrive funksjonsproblemene og gi en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med småhjelpemidler for å fungere i dagliglivet. Du må selv gå til innkjøp av produktene, og du kan søke nytt tilskudd etter fire år.  


Hvordan søke om hjelpemidler?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

HVEM KAN HJELPE DEG Å SØKE?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber.

HVA KAN DU SØKE OM?

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler og i vår hjemmeside finner du mange av dem. NAV dekker ikke alle produktene i hos oss; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter. Ta gjerne kontakt med oss og vi hjelper deg.


Finn skjema

JEG VET HVA JEG SKAL SØKE OM

Når du vet hvilket hjelpemiddel (herunder småhjelpemidler) du skal søke om, finner du skjema du trenger her.

JEG HAR BEHOV FOR HJELPEMIDLER, MEN TRENGER HJELP TIL Å FINNE EGNET LØSNING

JEG SKAL KLAGE PÅ ET VEDTAK

Har du fått et vedtak fra NAV du mener er feil, kan du sende en klage.

JEG ØNSKER Å BYTTE ET HJELPEMIDDEL

Bruk dette skjemaet hvis du trenger å bytte et utlånt hjelpemiddel. På siden du kommer til kan du også lese om vilkårene for å bytte fremfor å søke på nytt.

JEG SKAL LEVERE INN HJELPEMIDLER

Bruk dette skjemaet når du skal levere tilbake utlånte hjelpemidler.

JEG ER FAGPERSON

Bruk dette skjemaet om du er fagperson og trenger fullmakt fra bruker for å bistå med å søke om hjelpemiddel.

JEG ER GODKJENT BESTILLER

Skjemaet brukes kun dersom du er godkjent bestiller, og har fått opplæring i hjelpemiddelsentralenes bestillingsordning.


Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden?

I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler.


Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bor i.


Utlevering og tilbakelevering

Det er et eget mottakssted for folketrygdfinansierte hjelpemidler i hver kommune. Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via dette mottaksstedet.

FASTE KJØRERUTER

Hjelpemiddelsentralen har gjort avtale med kommunene slik at hjelpemidler fraktes mellom kommunalt mottakssted og hjelpemiddelsentralens lager etter en fast plan.

UTLEVERING

Fra en søknad om et hjelpemiddel er innvilget tar det vanligvis ikke mer enn tre uker før hjelpemidlet kommer til mottaksstedet i kommunen. Det er som regel kommunen som leverer hjelpemidlet hjem til deg.

TILBAKELEVERING

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel, tar du kontakt med kommunen for å gjøre avtale om henting. Kommunen sørger for at hjelpemidlet blir levert til hjelpemiddelsentralen.


Montering og demontering

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen.

Montering av hjelpemidler dekkes av hjelpemiddelsentralen. Det samme gjelder demontering av vanlig utstyr som hjelpemidlet skal erstatte og helt nødvendige tilpasninger ved oppmontering. Dersom montering av hjelpemidler fører til krav om installering av jordfeilbryter, må dette dekkes av bruker/huseier.

Demontering av lånt utstyr dekkes av Arbeids- og velferdsetaten når det ikke lenger er behov for utstyret. Ved demontering av trappeheiser, takløftere og liknende, skal hull i vegger og tak, på gulv og i trapper tettes. Det vil si at tetting av hull/flikking av sår er begrenset til sårsted. Arbeids- og velferdsetaten dekker ikke oppussing av områder eller rommet ut over sårstedet.


Opplæring

Kommunen har ansvar for å gi deg nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet, men du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet.

Kommunen har også ansvar for å følge opp bruken av hjelpemidlet for å vurdere behov for justeringer, mer opplæring, om hjelpemidlet dekker behovet m.m.

Hjelpemiddelsentralen gir kommunene hjelp og veiledning ved behov, og arrangerer jevnlig kurs og andre opplæringstiltak for kommunene slik at de skal være i stand til å gi nødvendig opplæring og oppfølging.

Husk at det må komme frem av søknaden hvordan behovet for opplæring i bruk av hjelpemidlet skal ivaretas.

Trenger du hjelp og veiledning for valg av riktig hjelpemiddel? Vi er her for å hjelpe. Du kan ringe oss på 67 07 43 40 eller sende oss en epost. Husk at vi er også alltid tilgjengelige på Facebook.

Les gjerne vårt blogginnlegg:

Trykk ENTER for å søke