Vi kan hjelpe deg!

Råd og veiledning fra våre terapeuter

Amajo har 3 terapeuter; to ergoterapeuter og en vernepleier ansatt. Vi har over 20 års erfaring innen vårt fagfelt, og kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om sansestimulering, aktiviteter eller andre spørsmål. Ta kontakt med oss over telefon eller på e-post dersom du lurer på noe.

Tilpasning av sanserom

I dag innredes det sanserom blant annet på skoler, barnehager, sykehjem, avlastningsboliger, sykehus og i private hjem. Forskjellige brukere vil ha behov for forskjellige sanserom, og derfor er det viktig at sanserommet tilpasses de som skal bruke det.

Vi kan gi deg hjelp til å finne frem til akkurat de produktene som vil kunne imøtekomme deres behov. Gjennom bruk av sjekklister, tegninger og beskrivelser, og i tett samarbeid med de som skal arbeide i rommene, gir vi dere mulighet til å danne dere et bilde av hvordan deres spesielle løsning kan bli. Best resultat oppnås alltid ved å komme tidligst mulig inn i prosessen i prosjekter der det skal bygges nytt eller rehabiliteres eldre bygg, men også der en skal designe rom i allerede eksisterende bygningsmasse

Vi tilbyr også kurs og opplæring i bruk av rommene for at dere skal få utnyttet sanserommet til det fulle.

 

Råd når du skal søke utstyr gjennom NAV

Det kan være vanskelig å vite hvilken vei man skal gå for å få prøve eller søke om utstyr. Reglene er også stadig i endring. I Amajo prøver vi å holde oversikt over gjeldende regler for den type utstyr som vi leverer, og formidler hvor du kan få mer informasjon. Slå på tråden eller send oss en e-post, så svarer vi deg så fort vi kan! Du kan også søke informasjon på NAVs egne sider.