Sanserom

Et sanserom, eller multisensorisk miljø, er et avsatt område/rom designet for å stenge ute forstyrrende lyder, lys eller andre påvirkninger som kan være til hinder for opplevelse, læring og avslapning. På den måten stimuleres sansene hos brukeren på en naturlig måte i et kravfritt og trygt miljø, og sanserommet blir et middel for kommunikasjon.

Vi har mange års erfaring med å tegne, tilpasse og bygge sanserom. Vi tilbyr en rekke produkter og dermed muligheter for å skape gode sanseopplevelser. Vi tilbyr også kurs og opplæring.

Her kan du se nærmere på hva vi kan tilby til sanserom. Lenger ned kan du lese mer om sanserommene.

 

 

Om sanserom

Sanserommet blir et middel for kommunikasjon og stimulerer sansene naturlig i et kravfritt og trygt miljø. Målet er å øke individets evne til å fokusere gjennom en adaptiv tilpasning til miljøet. For å kunne tilrettelegge for slike opplevelser, er det viktig å ha kunnskap om brukergruppen og ha en definert målsetting og funksjon for bruk av rommet.

For å skape et godt, meningsfullt og tilrettelagt miljø kreves oversikt over hvilke elementer som kan benyttes og hvordan man ved hjelp av utstyret kan imøtekomme individuelle behov.

Ofte skal rom designes for å gi brukerne ro og avslapning. Da er det viktig å huske på, at måten vi kan oppnå en dette på i aller høyeste grad er individuell. Det blir derfor viktig å tenke fleksibilitet i tillegg til funksjon.

Ro og trygghet ligger også i bunnen for å kunne benytte rommet i ulike pedagogiske sammenhenger, i terapi, reminisens, relasjonsbygging, stress- og smertereduksjon, avledning, fysioterapi, massasje osv.

I dag bygges og innredes det sanserom i mange ulike miljøer som f.eks skoler, barnehager, sykehjem, avlastningsboliger, sykehus og i private hjem. For at du skal bli fornøyd og få et rom eller område som er tilpasset nettopp din bruker eller brukergruppe tilbyr vi deg hjelp for å finne frem til akkurat de produktene som vil kunne imøtekomme deres behov og samtidig gi rom for den nødvendige fleksibiliteten som skal til for å tilrettelegge individuelt.

Gjennom bruk av sjekklister, tegninger og beskrivelser, og i tett samarbeid med dere som skal arbeide i rommene, gir vi dere mulighet til å danne dere et bilde av hvordan din spesielle løsning kan bli.

I tillegg tilbyr vi kurs og opplæring i bruk av rommene for at dere skal få utnyttet det multisensoriske miljøets potensiale.

Best resultat oppnås alltid ved å komme tidligst mulig inn i prosessen i prosjekter der det skal bygges nytt eller rehabiliteres eldre bygg, men også der en skal designe rom i allerede eksisterende bygningsmasse.

Ta kontakt med våre ergoterapeuter hvis du ønsker hjelp eller lurer på noe! 

Del siden med andre:
 

Tips til innredning og bygging av sanserom

Det er lurt å tenke på tekniske forhold før man skal bygge et sanserom. Da kan man lage et best mulig tilpasset rom. Her kan det dreie seg om å vurdere alt fra fargevalg, blending, takkonstruksjoner og oppbevaring til plassering av dører, vinduer og stikkontakter. 

Vi har utarbeidet sjekklister for dette, slik at du skal få mest mulig hjelp på veien. Ønsker du hjelp av oss til å utvikle eller oppgradere rom, sender vi deg sjekklisten som danner utgangspunkt for tegninger og løsninger vi kan tilby.

Eksempler på skisser kan du se nederst på siden. 

 

 

5. november viste NRK en reportasje om sanserom levert av Amajo. Du kan se reportasjen her!

 

Se hvordan et sanserom ser ut og hvordan du kan utstyre rommet:

Eksempler på tegninger av sanserom