Munnmotorikk – utstyr for å øve blant annet pusteteknikk og munnlukking samt utstyr til taktil og proprioseptiv stimulering i munnområdet.

God pustekontroll innebærer blant annet evnen til å vurdere koordinasjon og kraft av pusten. Dette er også grunnleggende elementer for å kunne lage lyd og regulere tonehøyde, rytme og flyt i pust og lyder. 

Å bite og tygge stimulerer ledd- og muskelsansen og kan bidra til å roe ned og økt konsentrasjonsevne.

Mange barn biter på tøyet sitt  - det kan være et behov for mer proprioseptiv stimulering av kjeveleddene og muskulaturen. For noen er det bedre å bruke en tyggeslange eller et tyggesmykke. Det finnes flere varianter å velge mellom. Man skal være observant på hvordan de er festet til tøyet. Klarer barnet å manipulere det så det løsner, kan en metalldel være til mer skade enn nytte. 

Blåseleker og leker som krever at munnen lukkes

Blåselotto

Blåselotto

Turbino blåsespill

Turbino blåsespill

Blåsesett - en samling av små ting til å blåse i

Blåsesett - en samling av små ting til å blåse i

Bite og tygge

Chewelry tyggesmykker

Chewelry tyggesmykker