Mørke rom og UV-lyseffekter

Bruk av blacklight eller UV-belysning (ultrafiolett belysning) i et mørkt rom kan gi en forsterket visuell effekt, når det er behov for å sette ekstra fokus på syn og synsopplevelser. Spesielle fluoriserende eller hvite objekter står ekstra godt frem i dette lyset. Hvor stor kontrastene blir, er avhengig av styrken på UV-lyskilden, men en kan oppnå en forsterkning av objektet på opptil 40 ganger i forhold til vanlig lys.

Objekter som ønskes forsterket må befinne seg inne i UV-lyset, og for å oppnå gode og fleksible løsninger kan en bruke både fastmonterte armaturer og mobile lamper.

Den sterke kontrasten mellom den mørke bakgrunnen og de fargerike objektene kan hjelpe personer med synsnedsettelser til å identifisere objekter som vanligvis vil være vanskelig å se.

En kan å innrede hele rom for UV-belysning. Med begrenset tilgang på plass, er det også mulig å tilpasse mindre områder for UV-effekter.  En kan for eksempel benytte skap som innredes med faste lysarmaturer eller parasoller og små telt med mobile UV-lamper. Bruk av draperinger med UV-tråder i dører, foran speil og som romdelere gir også et litt magisk og atmosfærisk preg.

Vi gir deg tips og råd om bruken av UV-lys og om innredningsløsninger.

Et utvalg av UV-produkter finner du i vår nettbutikk.