Lyd og lys i kombinasjon, eller hver for seg, som kan påvirkes av brukeren gir mange muligheter for læring. lek eller trening av fysiske funksjoner.

 Det finnes enkle og kompliserte systemer ....