Om utviklingen av synet:

Synet er et av hjernens mest komplekse funksjoner. Øyets oppgave er å overføre informasjon om det vi ser til hjernen. Ved fødselen er barnets syn ikke ferdigutviklet og må derfor stimuleres.

De første ukene er synet litt tåkete og fargesynet er dårlig. Den nyfødte foretrekker å se på ansikter og ansiktsformer. Det sies at barn ser godt på en armlengdes avstand, som er avstanden til foreldrenes ansikt når barnet blir holdt og ammet. Utover foreldrenes ansikt ser den nyfødte best skarpe kontraster og former i sort og hvitt og sterke farger, som gult og rødt.

Leker med disse egenskapene vil derfor egne seg godt til synsstimulering for det nyfødte barn eller barn med som trenger stimulering på et tidlig nivå.

Et spedbarn i normal utvikling ser godt bevegelser og forsøker å følge ting som rører seg, men fordi synet er umodent og fordi de ikke har full kontroll over øyemusklene, får de ikke dette helt til.

Ved tremåneders alder skal fargesynet være godt på vei slik at barnet kan skille mellom mange farger. Barnet skal også kunne holde blikkontakt en liten stund. Nå liker de å se ting som gynger fram og tilbake.

Ved valg av synsstimulerende produkter, tenk på:

  • Synsforstyrrelser og hjernens tolkning av det vi ser, er veldig individuelt og henger sammen med hvor mye syn vi har og hvordan vi tolker og forstår bilder.
  • Opplevelse av farger er et eksempel på ting som kan oppleves individuelt. Det å kunne endre farge i rommet eller på et objekt, kan påvirke humøret. Det er også forskjellig fra person til person, hvilke farger vi ser best.
  • Noen ser bedre ting som er i bevegelse. Her finnes det blant annet produkter som oppmuntrer til å feste blikket og følge ting med øynene, samtidig som det er motiverende til at utforske med hendene.
  • Et speil kan også være en kilde for læring og kommunikasjon. Det er morsomt å utforske ansikter og ansiktsuttrykk på seg selv eller på personen ved siden, lære en ny bevegelse eller ansiktsuttrykk.
  • Velg produkter med klare farger og store, tydelige former eller symboler.
  • Husk å ha ting nært, da barnet ser best innen en meters avstand.

For noen personer er det nødvendig å kompensere for et svakt syn - se på de taktile produktene og på lydleker som gode hjelpemidler til å oppleve med andre sanser.  Husking/vugging og dypt trykk gjennom ledd- og muskelsansen er andre sanser som er fine å stimulere for å gi andre opplevelser.

 Lyseffekter

Det finnes mange lyseffekter,  som du kan se på sanseromssidene våre,  som egner seg godt til stimulering av synet. Boblerør, projektører og fiberoptisk tråder skifter farger og kan styres av brukeren selv.  De gir gode kontraster og man kan velge ulike bilder til projektørene.

I et mørkt rom er lyseffekter mer synlige. Tenk på det som en kontrast - den er viktig for at det skal være lettere å se.