Amajos katalog fra TFH:

Amajos katalog fra Protac og Komikapp.

Katalog Kom I Kapp 2013/14
Klikk på bildet for å lese katalogen

Denne katalogen er litt uaktuel, vi kommer med ny produkteoversikt i løpet av våren.

 

Oversikt over utstyr for voksne med

utviklingshemning,demenssykdom

eller annen kognitiv svikt:

Utstyr til voksne, geriatri og utviklingshemming