Amajos katalog for sansestimulering

Oversikt over utstyr for voksne med

utviklingshemning,demenssykdom

eller annen kognitiv svikt