Grovmotoriske ferdigheter

Fysisk aktivitet og mobilitet – mobilitet betyr bevegelse, å kunne forflytte seg fra et sted til annet. Når man er i bevegelse bruker man de store muskelgruppene i kroppen og trener blant annet koordinasjon og balanse. Med utstyr som motiverer til forflytning og bevegelse jobber man også mot større selvstendighet. Når man hopper på trampoline eller går/krabber på ujevnt underlag, stimulerer man også ledd- og muskelsansen samt berøringssansen. Dermed øker kroppsbevisstheten og opplevelsen av hvor kroppen befinner seg i rommet.

Her finner du trampoliner, balansebrett, balansestier med taktil stimulering, sansematter og vannputer. Utfordringer og moro til store og små.