Aktivitet, stimulering og leketøy

Utstyr som kan stimulere til egenaktivitet, trening og lek, både for utvikling av fysiske ferdigheter og av kognitive og sosiale funksjoner.

Vi har mange produkter som egner seg for alle aldre, men har valgt ut noen som passer for ungdom, voksne og eldre. De er samlet i en egen brosjyre som du finner her.

Å gruppere leketøy etter funksjon er vanskelig - mange leker fyller flere funksjoner.  Vi har prøvd å samle dem etter de mest påfallende egenskapene. Men - en aktivitetstavle på en vegg kan trene finmotorikken såvel som den kan brukes til å øve balanse og stående. Når du klikker på de ulike gruppene under, finner du produktoversikter som kan lastes ned. Savner du produkter er vi glade for å få en tilbakemelding!

 

FINMOTORISKE AKTIVITETER

Utstyr som trener blant annet presisjon og koordinasjon av øye/hånd og to hånds aktiviteter. Man trener styrke i grep og håndledd og fingerferdigheter ved å utforske, vri, skru og snu. God koordinasjon av hender og fingre øker selvstendighet og deltagelse.

For den som ikke har finmotorikken helt under kontroll kan aktivitetsplater og bryterleker være gode alternativer. Aktivitetsplatene kan brukes på bord, gulv, vegg eller stativ.

 
 

STIMULERING AV SANSENE

 

Romoppfattelse - å kjenne kroppens og omgivelsenes grenser

Leker med lyd, musikk

Ting som stimulerer synet